13 کشته و زخمی بندبال وقوع انفجار در جنوب شرق ترکیه