از"ساخت غم انگیزترین خودرو دنیا !" تا "شاسی بلند جدید ۷ نفره فولکس واگن "اطلس" نام گرفت"