حریم شعائر کربلا و عاشورا در بازی ایران و کره جنوبی حفظ شود