کشته شدن 6 نظامی ترکیه در انفجار جنوب شرق این کشور