عکس/ جکی چان در کنار زنده یاد خسرو شکیبایی و داریوش مهرجویی