اجرایی شدن قرارداد تولید مجدد کامیون های رنو در ایران