هافینگتن‌پست: اوباما می‌تواند کشتار یمن را ظرف چند ساعت پایان دهد