مدیریت شرکت ساخت در بلاتکلیفی/صندلی نورزاد هنوز خالی است