اعلام آمادگی یک اپراتور موبایل برای فعالیت در حوزه پست