حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم عزاداری بیت آیت الله العظمی وحید خراسانی