رئیس کمیته عالی انقلابی یمن: با عزم هر چه تمام راهی جبهه‌ها خواهیم شد