شهادت یک فلسطینی و زخمی شدن ۸ صهیونیست در عملیات تیراندازی در قدس