هلاکت یک صهیونیست و زخمی شدن هشت نفر در قدس اشغالی