برخی اصلاح‌طلبان بدنبال دوقطبی‌های کاذب در جامعه هستند