اکران مستند «رو در رو با شیطان» در دانشگاه علامه طباطبایی