آمادگی ائتلاف سعودی برای تحقیق درباره جنایت خود در «صنعا»