آیت الله هاشمی رفسنجانی: فریدونشهر می تواند به منطقه خوب و مرفه تبدیل شود