اعلام آمادگی شرکت 'کیسون' ایران برای مشارکت در طرح های عمرانی در کراچی