برگزاری همایش "رهروان زینبی" در امامزادگان شاخص خراسان‌جنوبی