آزادشدن معاملات دلاری با ایران کافی نیست/ ضرورت رفع تمامی موانع در انجام تعاملات بانکی بین المللی با ایران