بلومبرگ: اپل تلاش تازه ای را برای بهبود سرویس های کلاود خود آغاز کرده است