آمار ثبت‌نام سرشماری اینترنتی به 9 میلیون و 100 هزار نفر رسید