جنبش‌های نجات‌بخش خشونت ندارند/ حفظ ارزش‌های اخلاقی رمز ماندگاری عاشوراست