خروج ۱.۲۵ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو/کدام خودروها آمدند؟