عرضه ۱۰۴ هزار تن فرآورده نفت و پتروشیمی در بورس کالا