104 هزار تن انواع فرآورده های نفتی و پتروشیمی عرضه می‌شود