کارت‌ اعتباری بنگاه‌های تولید کشورهای صادرکننده را رونق می‌دهد/بانک مرکزی باید به مردم آموزش می‌داد