ترقی: زمینه‌های وحدت بین نیروهای انقلاب برای انتخابات ۹۶ در حال شکل‌گیری است