گزارش اندیشکده بروکینگز دربارۀ پرداخت ۱.۷ میلیارد دلار به ایران