گارتنر: فروش کلی گوشی های هوشمند نسبت به سال ۲۰۱۵ افت خواهد داشت