آخرین مرحله اردوی تیم ملی کاراته بزرگسالان در تهران