اوسیانوکروز: کره‌ای‌ها صورت خود را از ترس پشت ماسک پنهان کرده‌اند