معاون مهندسی نیروی دریایی راهبردی ارتش دریادار تمام شد