تظاهرات ضد ائتلاف متجاوزان سعودی در صنعا آغاز شده است