تداوم عملیات ارتش سوریه در سایه جنگ کلامی روسیه و آمریکا