واگذاری‌های دولت به 5 هزار و 753 میلیارد ریال رسید