خط اعتباری ویژه نروژ برای ایران/اختصاص یک میلیارد دلار اعتبار