رهاورد کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ویتنام/هدفگذاری افزایش مبادلات تجاری به 2میلیارد دلار