یوسف قرضاوی: مسلمانان باید در دفاع از حلب متحد شوند