دبیر شورای عالی امنیت ملی:ارتش و نیروهای مردمی یمن پاسخ جنایات اخیر آل سلمان را خواهند داد