زمینه‌های وحدت بین نیروهای انقلاب برای 96 در حال شکل‌گیری است