آمریکایی‌ها نمی‌توانند نقش ایران در منطقه را تحریف کنند