ساعت صفر عملیات موصل بسیار نزدیک است/ با نظامیان ترکیه مانند داعش برخورد می‌کنیم