سازمان ملل حملات ائتلاف سعودی به مراسم ختم صنعا را «وحشتناک» خواند