برخورد خودرو 206 با عزاداران حسینی در قائمشهر/ 16 نفر مصدوم شدند