سازمان ملل جنایت در صنعا را محکوم کرد/ولد شیخ احمد: هدف گرفتن جمع‌های خانوادگی "غیرانسانی" است