اجرای طرح بررسی اختلال روان‌پزشکی کودکان در استان ایلام