عرضه 104 هزار تن انواع فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی