نخستین معامله و رقابت شدید خریداران گاز مایع پالایش گاز فجر جم به مقصد افغانستان