یک لوح چوبی از روابط تاریخی ایران و ژاپن پرده برداشت!+ تصاویر